Hero Descriptive Placeholder

Chinese Program Faculty

FACULTY DIRECTORY

FULL-TIME FACULTY

Name Telephone Email
   

 PART-TIME FACULTY

Name Telephone Email
Wu, Xiaowen  (310) 660-3593  x4583

xwu@elcamino.edu

Zhao, Helen (310) 660-3593  x4952 

hzhao@elcamino.edu